Kenan k?l??aslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
    Hesap Mod?lleri Matematik

Runge-Kutta-Fehlberg Methodu

Matematikte Runge – Kutta – Fehlberg yöntemi (veya Fehlberg yöntemi), diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü için sayısal analizde bir algoritmadır. Alman matematikçi Erwin Fehlberg tarafından geliştirilmiştir ve Runge-Kutta yöntemlerine dayanmaktadır.

Aşağıdaki gibi tanımlanan bir başlangıç değer problemini ele alalım.
\(y'=f(t,y)\),     \(y(t_0)=y_0\)

Her adım, aşağıdaki altı değerin kullanılmasını gerektirir:
\(k_1=hf(t_n,y_n)\),

\(k_2=hf(t_n+\displaystyle \frac{1}{4}h,y_n+\displaystyle \frac{1}{4}k_1)\),

\(k_3=hf(t_n+\displaystyle \frac{3}{8}h,y_n+\displaystyle \frac{3}{32}k_1+\displaystyle \frac{9}{32}k_2)\),

\(k_4=hf(t_n+\displaystyle \frac{12}{13}h,y_n+\displaystyle \frac{1932}{2197}k_1-\displaystyle \frac{7200}{2197}k_2+\displaystyle \frac{7296}{2197}k_3)\),

\(k_5=hf(t_n+h,y_n+\displaystyle \frac{439}{216}k_1-8\displaystyle k_2+\displaystyle \frac{3680}{513}k_3-\displaystyle \frac{845}{4104}k_4)\),

\(k_6=hf(t_n+\displaystyle \frac{1}{2}h,y_n-\displaystyle \frac{8}{27}k_1+2 k_2-\displaystyle \frac{3544}{2565}k_3+\displaystyle \frac{1859}{4104}k_4-\displaystyle \frac{11}{40}k_5)\)

4. dereceden klasik Runge-Kutta Yöntemi
\(y_{n+1}=y_{n}+ \displaystyle \frac{25}{216}k_1+\displaystyle \frac{1408}{2565}k_3+\displaystyle \frac{2197}{4101}k_4-\displaystyle \frac{1}{5}k_5\)

5. dereceden klasik Runge-Kutta Yöntemi
\(y_{n+1}=y_{n}+ \displaystyle \frac{16}{135}k_1+\displaystyle \frac{6656}{12825}k_3+\displaystyle \frac{28561}{56430}k_4-\displaystyle \frac{9}{50}k_5+\displaystyle \frac{2}{55}k_6\)

Burada \(h\) adım uzunluğudur.
beyaz_sayfa_en_alt_oval

Dökümanlar    Ürün ve Hizmetler    Hesaplamalar    Birim Çevir    Referanslar    İletişim

Boru Hesapları    Baca Hesapları    Havalandırma Kanalı    Soğutma, Klima    Denklem Çözümleri    Matematik Formülleri

Yer Kaloriferi Hesabı (Muhsoft)

Kenan KILIÇASLAN 2012© Tüm Hakları Saklıdır.       Designed by Nuit                                                  English    Italiano