Kenan k?l??aslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
    Hesap Mod?lleri Matematik

Runge-Kutta Methodu

Sayısal analizde Runge-Kutta yöntemleri, adi diferansiyel denklemlerin çözüm yaklaşımları için kapalı ve açık yinelemeli yöntemler ailesinin önemli bir tipidir. Bu yöntem 1900'lü yllarda C. Runge ve M.W. Kutta adlı matematikçiler tarafından geliştirilmiştir.

4. dereceden klasik Runge-Kutta Yöntemi

Aşağıdaki gibi tanımlanan bir başlangıç değer problemini ele alalım.
\(y'=f(t,y)\),     \(y(t_0)=y_0\)

Her adım, aşağıdaki altı değerin kullanılmasını gerektirir:
\(k_1=hf(t_n,y_n)\),

\(k_2=hf(t_n+\displaystyle \frac{h}{2},y_n+\displaystyle \frac{k_1}{2})\),

\(k_3=hf(t_n+\displaystyle \frac{h}{2},y_n+\displaystyle \frac{k_2}{2})\),

\(k_4=hf(t_n+h,y_n+k_3)\)

\(y_{n+1}=y_{n}+ \displaystyle \frac{1}{6} \left ( k_1+2k_2+2k_3+k_4 \right )\)

Burada \(h\) adım uzunluğudur.
beyaz_sayfa_en_alt_oval

Dökümanlar    Ürün ve Hizmetler    Hesaplamalar    Birim Çevir    Referanslar    İletişim

Boru Hesapları    Baca Hesapları    Havalandırma Kanalı    Soğutma, Klima    Denklem Çözümleri    Matematik Formülleri

Yer Kaloriferi Hesabı (Muhsoft)

Kenan KILIÇASLAN 2012© Tüm Hakları Saklıdır.       Designed by Nuit                                                  English    Italiano