Kenan k?l??aslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
    Hesap Mod?lleri Matematik

Çember ile Elips Kesişim Noktası

Elips genel denklemi: \begin{equation} \label{elips} Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0 \end{equation} Çember genel denklemi: \begin{equation} \label{cember} \left ( x-a \right )^2+\left ( y-b \right )^2=r^2 \end{equation} Çemberin parametrik dönümüşümü: \begin{equation} \label{x} x=a + r \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{equation} \begin{equation} \label{y} y= b + r \frac{2t}{1+t^2} \end{equation} \ref{x} ve \ref{y} denklemleri, \ref{elips} elips denkleminde yerine konulur, dördüncü derece denklem elde edilir. Bu dördüncü derece denklemin gerçek sayı kökleri, kesişim noktasının \(t\) değerini verir. Dördüncü derece denklemden bulunan \(t\) değerlerinden, yukarıdaki formül ile \(x\) ve \(y\) bulunur.

Sonuç bize elips ile çemberin kesişim noktasını verir.
beyaz_sayfa_en_alt_oval

Dökümanlar    Ürün ve Hizmetler    Hesaplamalar    Birim Çevir    Referanslar    İletişim

Boru Hesapları    Baca Hesapları    Havalandırma Kanalı    Soğutma, Klima    Denklem Çözümleri    Matematik Formülleri

Yer Kaloriferi Hesabı (Muhsoft)

Kenan KILIÇASLAN 2012© Tüm Hakları Saklıdır.       Designed by Nuit                                                  English    Italiano