Kenan k?l??aslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
    Hesap Mod?lleri Denklemler

Doğrusal Olmayan Denklem Sistemi Çözümü
(Varsa Kompleks Kökler)

Çok bilinmeyenli lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü. Varsa kompleks sayı köklerinin bulunması.

Bilinmeyen Sayısı :
Denklemler\begin{equation*}\mathcal{F}\left(\mathcal{X}\right)=0\end{equation*}
\(f_{1}\left ( x,y\right)=\)
\(f_{2}\left ( x,y\right)=\)
  İterasyon Başlangıç Vektörü  
\(x_{0}=\)+ \(i\)
\(y_{0}=\)+ \(i\)
Maks. İter. Sayısı
Maks. Hata


\(\begin{array}{lll|lll} x^a & \hookrightarrow & x.\mathrm{pow(a)} \\\sin\, x & \hookrightarrow & x.\mathrm{sin} & \arcsin\,x & \hookrightarrow & x.\mathrm{asin} \\\cos\,x & \hookrightarrow &x.\mathrm{cos} & \arccos\,x & \hookrightarrow & x.\mathrm{acos} \\\tan\,x & \hookrightarrow & x.\mathrm{tan} & \arctan\,x & \hookrightarrow & x.\mathrm{atan} \\\ln\,x & \hookrightarrow & x.\mathrm{ln} & e^x & \hookrightarrow & x.\mathrm{exp} \\x^2 & \hookrightarrow & x.\mathrm{sqr} & \sqrt{x} & \hookrightarrow & x.\mathrm{sqrt} \\ x^3 & \hookrightarrow & x.\mathrm{cubic} & \sqrt[3]{x} & \hookrightarrow & x.\mathrm{cbrt} \\ \\\pi \textrm{ sayısı}& \hookrightarrow & \mathrm{pi} & e \textrm{ sayısı} & \hookrightarrow & \mathrm{esay} \\\end{array}\)

Ondalık sembolü olarak nokta(.) kullanınız. Örneğin; 1,0 yerine 1.0 yazınız.
Hesaplama C# dili ile yazılmış olduğundan kullanılacak fonksiyonlar yukarıda özel yazılmış olan Complex sınıfının metodlarıdır. \(\sin(2x+5)\) için \(\mathrm{(2*x+5).sin}\) şeklinde yazınız.

\(x_0\), \(y_0\), \(z_0\) iterasyon başlangıç değeridir. Başlangıç değeri reel sayı ise birinci kutucuğa, kompleks sayısı ise reel kısmı birinci kutucuğa, sanal yada imaj kısmı ikinci kutucuğa yazılır.

Örnek: Aşağıdaki denklem sistemini çözelim.
\( \begin{matrix} x^2+y^{2.5}=4 \\ y+e^{x}=1 \end{matrix}\)

Denklem;
\( \begin{matrix} x^2+y^{2.5}-4=0 \\ y+e^{x}-1=0 \end{matrix}\)
şekline gelir. Bu denklemler;
\(f_1(x,y)\) değeri olarak: x.sqr+y.pow(2.5)-4 ,
\(f_2(x,y)\) değeri olarak: y+x.exp-1
şeklinde yazılır. İterasyon başlangıcı olarak, örneğin \(x_0=1.0\), \(y_0=-1.7\) yazıp, "Hesapla" ya tıkladığımızda, bize sonuç vektörünü verecektir. Bazı denklemlerin birden fazla çözümü olabilir. Bu çözümlere farklı başlangıç değerler ile ulaşılabilir.
beyaz_sayfa_en_alt_oval

Dökümanlar    Ürün ve Hizmetler    Hesaplamalar    Birim Çevir    Referanslar    İletişim

Boru Hesapları    Baca Hesapları    Havalandırma Kanalı    Soğutma, Klima    Denklem Çözümleri    Matematik Formülleri

Yer Kaloriferi Hesabı (Muhsoft)

Kenan KILIÇASLAN 2012© Tüm Hakları Saklıdır.       Designed by Nuit                                                  English    Italiano