Kenan k?l??aslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
    Hesap Mod?lleri Boru Hesabı

Yağmur İniş Borusu

Çatı drenajı tasarım ve hesaplama standardı TS EN 12056/3'e göre, yağmur suyu iniş borusu debisi ve debi belli ise iniş borusunun çapı seçilir. Hesaplamada Wyly-Eaton eşitliği kullanılmıştır.

Wyly-Eaton eşitliği
\(Q_{RWP}=2,5.10^{-4}.\displaystyle\frac{d_i^{8/3}.f^{5/3}}{k_b^{1/6}} \)

Burada;
\(Q_{RWP}\) : Yağmur suyu borusunun kapasitesi (l/s)
\(k_b\) : Boru pürüzlülüğü(mm)- (0,25 mm kabul edilir.)
\(d_i\) : Boru iç çapı (mm)
\(f\) : Borunun doluluk oranı (boyutsuz)

Aşağıdaki formu doldurunuz.

Anma çap :
Yağmur suyu debisi : l/s
Doluluk Oranı :
beyaz_sayfa_en_alt_oval

Dökümanlar    Ürün ve Hizmetler    Hesaplamalar    Birim Çevir    Referanslar    İletişim

Boru Hesapları    Baca Hesapları    Havalandırma Kanalı    Soğutma, Klima    Denklem Çözümleri    Matematik Formülleri

Yer Kaloriferi Hesabı (Muhsoft)

Kenan KILIÇASLAN 2012© Tüm Hakları Saklıdır.       Designed by Nuit                                                  English    Italiano