Kenan kılıçaslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
    Hesap Modülleri Gaz Hesabı

Gaz Hesapları

Boruda Gaz Akış Hesabı

Borularda gaz akışı için, farklı formüllerle hesaplama yapılmaktadır.

Doğalgaz Boru Sürtünme Kaybı Hesabı

TS 7363'e bağlı olarak, doğalgaz debisine ve hem 21 mbar hem de 300 mbar yada endüstriyel basınca göre doğalgaz borularındaki sürtünme kaybı ile borudaki gaz hızını bulur.

Buhar Boru Hesabı

Doymuş yada kızgın su buharının boruda akışı hesaplanmaktadır.

Boruda Gaz Debisi Birim Dönüşümü

Farklı basınç ve sıcaklığa bağlı olarak, gaz debi birimlerinin bir birine dönüşüm hesabı yapılmaktadır.

Gerçek Gaz z Değeri Hesaplama

İdeal gaz denklemi \(PV=nRT\), gerçek gazlar için \(PV=znRT\) yada \(z=\frac{PV}{nRT}\) dir. \(z\) sıkıştırma faktörü basınç ve sıcaklığa göre değişmektedir. Gerçek gaz \(z\) değeri farklı korelasyonlara göre hesaplanabilmektedir.

 

beyaz_sayfa_en_alt_oval

Dökümanlar    Ürün ve Hizmetler    Hesaplamalar    Birim Çevir    Referanslar    İletişim

Boru Hesapları    Baca Hesapları    Havalandırma Kanalı    Soğutma, Klima    Denklem Çözümleri    Matematik Formülleri

Yer Kaloriferi Hesabı (Muhsoft)

Kenan KILIÇASLAN 2012© Tüm Hakları Saklıdır.       Designed by Nuit                                                  English    Italiano