Kenan k?l??aslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
SQL Server

SQL Server Değişen Tanımı- DECLARE Deyimi

Sql server’da değişken isimlerinin başında @ sembolü bulunur.

@ad, @soyad, @tarih birer değişkendir.

DECLARE deyimi ile değişken tanımlanır.

DECLARE @ad varchar(30), @soyad varchar(30)
DECLARE @sayi int, @tarih datetime

Değişkenlere Değer Atama

Değişkenlere iki şekilde değer atanabilir.

1- SELECT deyimi ile değer atama

2- SET deyimi ile değer atama

-- hatalı değer atama
@sayi = 25 

-- doğru değer atama
SELECT @sayi = 25 
-- veya
SET @sayi = 25

SELECT deyimi ile aynı anda birden fazla atama yapabiliriz ancak SET deyimi ile sadece bir atama yapabiliriz.

 -- Aşağıdaki kod hata vermez
SELECT @ad='kenan', @soyad='kılıçaslan'

-- Aşağıdaki hatalıdır. (İki adet atama nedeniyle)
SET @ad='kenan', @soyad='kılıçaslan'

Atama Örneği

 -- @ad değişkeni ve @sayi değişkeni tanımı
DECLARE @ad varchar(30), @sayi int

-- @ad ve @sayi değişkenlerine değer atandı
SELECT @ad='kenan', @sayi=25

-- @sayi değişken değeri bir artırıldı
SELECT @sayi = @sayi+1

-- Değişken değerleri sorgulandı.
SELECT @sayi as sayi, @ad as isim
--@bolum isimli değişken tanımlandı
DECLARE @bolum int

-- @bolum değişkenine 5 rakamı atandı.
SELECT @bolum=5

-- @bolum değişkeni kullanılarak sorgulama yapıldı
SELECT * from tbl_personel where bolum=@bolum

Değişken isminin başında @@ sembolü varsa, bu değişken sql server’ın kendi değişkenidir. (Önceden tanımlanmış değişkendir.)

@@error : bu değişkenin değeri, bir önceki komuttan gelir. Eğer komut doğru çalışmışsa değeri sıfırdır. Hata meydana gelmişse değeri sıfırdan faklıdır.

beyaz_sayfa_en_alt_oval

Dökümanlar    Ürün ve Hizmetler    Hesaplamalar    Birim Çevir    Referanslar    İletişim

Boru Hesapları    Baca Hesapları    Havalandırma Kanalı    Soğutma, Klima    Denklem Çözümleri    Matematik Formülleri

Yer Kaloriferi Hesabı (Muhsoft)

Kenan KILIÇASLAN 2012© Tüm Hakları Saklıdır.       Designed by Nuit                                                  English    Italiano