Kenan k?l??aslan

 • Baca Hesabı
 • Sürtünme Kaybı
 • Diferansiyel Denklem
 • Denklem Çözümü
SQL Server

Kayıt Silme - DELETE Deyimi

Tablodaki kayıtları için DELETE deyimi kullanılır. Genel ifade aşağıdadır.

DELETE FROM tabloAdı WHERE mantıksal_ifade

ÖNEMLİ NOT:

WHERE deyimi yazılmaz ise tablodaki tüm kayıtlar silinir.

DELETE FROM tbl_urun WHERE grubu='01'

Yukarıdaki kod çalıştırıldığında, tabloda bulunan grubu değeri '01' olan tüm kayıtlar silinir.

DELETE FROM tbl_urun 
       WHERE urun_adi = 'defter' and grubu='01'

Yukarıdaki kod çalıştırıldığında, tabloda bulunan grubu değeri '01' ve urun_adi defter olan tüm kayıtlar silinir.

beyaz_sayfa_en_alt_oval

Dökümanlar    Ürün ve Hizmetler    Hesaplamalar    Birim Çevir    Referanslar    İletişim

Boru Hesapları    Baca Hesapları    Havalandırma Kanalı    Soğutma, Klima    Denklem Çözümleri    Matematik Formülleri

Yer Kaloriferi Hesabı (Muhsoft)

Kenan KILIÇASLAN 2012© Tüm Hakları Saklıdır.       Designed by Nuit                                                  English    Italiano