Kenan k?l??aslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
Birim Çevir Birim Çevir

Kuvvet, Ağırlık Birim Çevirisi

Metrik ve İngiliz/Amerikan kuvvet ve ağırlık birimlerinin birbirine çevrilmesi.

Çevrilecek değer Ön ek
=....

Boyut Sistemi : [kütle][uzunluk][zaman]-2
SI Birim : Newton {N}

\(1\; \textrm{slugf}\) (slug-force)
Dönüşüm Gerçek Değer
\(\small{ \approx 143.1 \; N}\) \(= \frac{1\,744\,886\,100\,131\,775\,293}{12\,192\,000\,000\,000\,000} \;\small N\)
\(\small{\approx 0.1431 \; kN}\) \(= \frac{1\,744\,886\,100\,131\,775\,293}{12\,192\,000\,000\,000\,000\,000}\;\small kN \)
\(\small{\approx 1.431×10^7 \; }\) \(= \frac{1\,744\,886\,100\,131\,775\,293}{121\,920\,000\,000}\;\small dyne\)
\(\small{\approx 32.17 \;lbf}\) \(= \frac{196\,133}{6\,096}\;\small lbf\)
\(\small{\approx 14.59\; kp}\) \(= \frac{8\,896\,443\,230\,521}{609\,600\,000\,000}\;\small kp\)
\(1\; \textrm{kgf}\) (kilogram-force)
\(\small{\approx 9.807\; N}\) \( = \frac{196\,133}{20\,000}\;\small N \)
\(\small{= 980\,665\; dyne}\)
\(\small{\approx 2.205 \;lbf}\) \(= \frac{100\,000\,000}{45\,359\,237}\;\small lbf\)
\(\small{= 1 \;kp}\)
\(1\; \textrm{lbf}\) (pound-force)
\(\small{\approx 4.448\; N}\) \(= \frac{8\,896\,443\,230\,521}{2\,000\,000\,000\,000}\;\small N\)
\(\small{\approx 444822\; dyne}\) \(=\frac{8\,896\,443\,230\,521}{20\,000\,000}\;\small dyne\)
\(\small{\approx 0.4536\; kp}\) \(= \frac{45\,359\,237}{100\,000\,000}\; kp\)
\(1\; \textrm{ozf}\) (ounce-force)
\(\small{\approx 0.278\; N}\) \(= \frac{8\,896\,443\,230\,521}{32\,000\,000\,000\,000}\;\small N\)
\(\small{\approx 27\,801 \; dyne}\) \(=\frac{8\,896\,443\,230\,521}{320\,000\,000}\;\small dyne\)
\(\small{= 0.0625\; lbf}\) \(= \frac{1}{16}\; lbf\)
\(\small{= 0.02835\; kp}\) \(= \frac{45\,359\,237}{1\,600\,000\,000}\; kp\)
\(1\; \textrm{pdl}\) (poundal)
\(\approx\small{0.4973\; ozf}\) \(= \frac{97\,536}{196\,133}\;\small ozf\)
\(\approx\small{0.03108 \; lbf}\) \(= \frac{6\,096}{196\,133}\;\small lbf\)
\(\approx\small{0.1383 \; N}\) \(= \frac{17\,281\,869\,297}{125\,000\,000\,000}\;\small N\)
\(\approx\small{13825 \; dyne}\) \(= \frac{17\,281\,869\,297}{1\,250\,000}\;\small dyne\)
\(\approx\small{0.0141 \; kp}\) \(= \frac{2\,468\,838\,471}{175\,118\,750\,000 }\;\small kp\)
\(1\; \textrm{sn}\) (sthène)
\(=\small{1\; kN}\)
\(\approx\small{102 \; kp}\) \(= \frac{20\,000\,000}{196\,133}\;\small kp\)
\(\approx\small{224.8 \; lbf}\) \(= \frac{2\,000\,000\,000\,000\,000}{8\,896\,443\,230\,521}\;\small N\)
beyaz_sayfa_en_alt_oval

Dökümanlar    Ürün ve Hizmetler    Hesaplamalar    Birim Çevir    Referanslar    İletişim

Boru Hesapları    Baca Hesapları    Havalandırma Kanalı    Soğutma, Klima    Denklem Çözümleri    Matematik Formülleri

Yer Kaloriferi Hesabı (Muhsoft)

Kenan KILIÇASLAN 2012© Tüm Hakları Saklıdır.       Designed by Nuit                                                  English    Italiano