Kenan kılıçaslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
Birim Çevir Birim Çevir

Uzunluk Birim Çevirisi

Metrik, İngiliz/Amerikan, bilimsel, denizcilik ve astronomi alanında kullanılan uzunluk birimlerinin birbirine çevrilmesi.

Çevrilecek değer Ön ek
=....

Boyut Sistemi: [uzunluk]
SI Temel Birim : metre {m}

\(1\; \textrm{m}\) (metre)
Dönüşüm Gerçek Değer
\(\small{ \approx 3.281 \; ft}\) \(= \frac{1250}{381} \;\small ft\)
\(\small{\approx 39.37 \; in}\) \(\small{=} \frac{5000}{127}\;\small in \)
\(\small{\approx 3'\,3.37'' \; }\) \(\small{=} 3'\frac{428}{127}''\;\)
\(\small{\approx 1.094 \;yard}\) \(\small{=} \frac{1\,250}{1\,143}\;\small yard\)
\(\small{=10\; dm}\) \(\small{= 10\; dm}\)
\(\small{=100\; cm}\) \(\small{=100\; cm}\)
\(\small{=1000\; mm}\) \(\small{= 1000\; mm}\)
\(1\; \textrm{ft}\) (feet)
\(\small{ =12\; in}\) \( \small{= 12}\;\small in \)
\(\small{ =3.048 \;dm}\) \(\small{=} \frac{381}{125}\;\small dm\)
\(\small{ =30.48 \;cm}\) \(\small{=} \frac{762}{25}\;\small cm\)
\(\small{ =304.8 \;mm}\) \(\small{=} \frac{1524}{5}\;\small mm\)
\(\small{= 0.3048 \;m}\) \(\small{=} \frac{381}{1250}\;\small m\)
\(1\; \textrm{fth}\) (fathom,kulaç)
\(\small{=6\; ft}\) \(\small{=6}\;\small ft\)
\(\small{\approx 1.829 \; m}\) \(\small{=}\frac{1\,143}{625}\;\small m\)
\(\small{\approx 182.9\; cm}\) \(\small{=} \frac{4\,572}{25}\;\small{ cm}\)
\(1\; \textrm{pc}\) (parsec)
\(\small{\approx 3.086x10^{16} \; m}\) \(\small{=}\frac{96\,936\,420\,213\,600\,000}{\pi}\;\small m\)
\(\small{\approx 3.262\; ly}\) \(\small{=} \frac{10\,246\,429\,500}{999\,992\,651\pi}\;\small{ ly}\)
\(\small{\approx 206\,265\; au}\) \(\small{=} \frac{648\,000}{\pi}\;\small{ au}\)
\(1\; \textrm{ly}\) (Işık Yılı)
\(\small{\approx 0.3066\; pc}\)(parsec) \(\small{=} \frac{999\,992\,651\,\pi}{10\,246\,429\,500}\;\small pc\)
\(\small{\approx 63\,241 \; au}\) \(\small{=}\frac{431\,996\,825\,232}{6\,830\,953}\;\small au\)
\(\small{\approx 9.461x10^{12}\; km}\) \(\small{=} \frac{47\,303\,652\,362\,904}{5}\;\small{ km}\)
\(\small{\approx 9.461x10^{15}\; m}\) \(\small{= 9\,460\,730\,472\,580\,800\; m}\)
beyaz_sayfa_en_alt_oval

Dökümanlar    Ürün ve Hizmetler    Hesaplamalar    Birim Çevir    Referanslar    İletişim

Boru Hesapları    Baca Hesapları    Havalandırma Kanalı    Soğutma, Klima    Denklem Çözümleri    Matematik Formülleri

Yer Kaloriferi Hesabı (Muhsoft)

Kenan KILIÇASLAN 2012© Tüm Hakları Saklıdır.       Designed by Nuit                                                  English    Italiano