Kenan k?l??aslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
Birim Çevir Birim Çevir

CGS Birim Sistemi

CGS Birim Sistemi temel birimleri ve bu birimlerin SI karşılığı birimler ve dönüşüm katsayıları.

CGS Birimi ölçüm SI karşılığı
santimetre uzunluk 0.01 metre (m)
gram (g) kütle 0.001 kilogram (kg)
barye (ba) basınç 0.1 pascal (Pa)
biot (Bi) elektrik akımı 10 amper (A)
kalori (cal) ısı enerjisi 4.1868 joule (J)
darcy permeability 0.98692 x 10-12 meter kare (m2 )
debye (D) electric dipole moment 3.33564 x 10-30 coulomb metre (C·m)
dyne (dyn) kuvvet 10-5 newton (N)
emu magnetic dipole moment 0.001 amper metrekare (A·m2)
erg iş, enerji 10-7 joule (J)
franklin (Fr) elektrik şarj 3.3356 x 10-10 coulomb(C)
galileo (Gal) ivme 0.01 metre/saniyekare (m·s-2 )
gauss (G) magnetik akı yoğunluğu 10-4 tesla (T)
gilbert (Gi) magnetomotive kuvvet 0.795 775 ampere-turns (A)
kayser (K) wave number 100 1/meter (m-1)
lambert (Lb) luminance 3183.099 candela/square meter (cd·m-2 )
langley ısı iletimi 41.84 kilojoule/meterkare (kJ·m-2 )
line (li) magnetic akı 10-8 weber (Wb)
maxwell (Mx) magnetic akı 10-8 weber (Wb)
oersted (Oe) magnetik alan kuvveti 79.577 472 ampere-turn/meter (A·m-1 )
phot (ph) illumination 104 lux (lx)
poise (P) dinamik viskozite 0.1 pascal second (Pa·s)
stilb (sb) luminance 104 candelas/metrekare (cd·m-2 )
stokes (St) kinematik viskozite 10-4 metrekare/saniye (m2·s-1 )
unit pole magnetik akı 1.256 637 x 10-7 weber (Wb)
beyaz_sayfa_en_alt_oval

Dökümanlar    Ürün ve Hizmetler    Hesaplamalar    Birim Çevir    Referanslar    İletişim

Boru Hesapları    Baca Hesapları    Havalandırma Kanalı    Soğutma, Klima    Denklem Çözümleri    Matematik Formülleri

Yer Kaloriferi Hesabı (Muhsoft)

Kenan KILIÇASLAN 2012© Tüm Hakları Saklıdır.       Designed by Nuit                                                  English    Italiano