Kenan kılıçaslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
    Hesap Modülleri Boru Hesabı

Buhar Boru Hesabı

Buhar borularındaki basınç kaybı hesaplanır. Dirsek, te gibi parçaların yerel kaybı ilave edilmeli. Hesaplama türbilanlı akım içindir (Re>4000).

Aşağıdaki formu doldurunuz.
Birim sistemi :
Akışkan :
Boru cinsi: :
Giriş basıncı :
Anma çap :
Debi :
Hat uzunluğu : m
Açıklama :
Hesaplamak için giriş basınç değeri olarak, Abs. birimler seçildiğinde mutlak basınç değeri, bar G, mbar G gibi birimler seçildiğinde üst basınç yani manometrenin gösterdiği değer girilmelidir.
Alt Basınç = Üst Basınç + Atmosfer Basıncı ya da
Mutlak Basınç = Manometrenin Gösterdiği Basınç + Atmosfer Basıncı

Kullanılan formül türbilanslı akım (Re>4000) için Colebrook–White denklemidir. (Formül \ref{eu_Colebrook}) \begin{equation}\label{eu_Colebrook} \frac{1}{\sqrt{f }}=-2\log \left ( \frac{2.51}{Re\sqrt{f}}+\frac{\varepsilon /D}{3.71} \right ) \end{equation}
Darcy-Weisbach denkleminden ise boru boyunca meydana gelen sürtünme kaybı bulunur. \(\small{\Delta P=f\displaystyle\frac{L}{D}\displaystyle\frac{\rho v^{2}}{2} }\) Pa'dır.
Burada, \(\small f\) boyutsuz birim sürtünme katsayısı, \(\small D\) metre olarak iççap, \(\small Re\) boyutsuz reynolt sayısı, \(\small\varepsilon\) metre olarak pürüzlülük, \(\small L\) boru boyu, \(v\) m/s olarak hız, \(\rho\) kg/m3 olarak özgül kütlesidir.
Kaynak : Thermophysical Properties of Fluid Systems, https://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/ (19/03/2022)
beyaz_sayfa_en_alt_oval

Dökümanlar    Ürün ve Hizmetler    Hesaplamalar    Birim Çevir    Referanslar    İletişim

Boru Hesapları    Baca Hesapları    Havalandırma Kanalı    Soğutma, Klima    Denklem Çözümleri    Matematik Formülleri

Yer Kaloriferi Hesabı (Muhsoft)

Kenan KILIÇASLAN 2012© Tüm Hakları Saklıdır.       Designed by Nuit                                                  English    Italiano