Kenan kılıçaslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
    Hesap Modülleri Gaz Hesabı

Boruda Gaz Akış Hesabı

Borularda sıkıştırılabilir gaz akışı için, farklı formüllerle hesaplama yapmak için bu program yazılmıştır. Akışkan hidrolik bilgileri webbook.nist.gov'dan alınmıştır. Program test aşamasındadır. Problem olduğunda iletişim sayfasından bildiriniz.

Gaz Akış

Basınç değerini olarak mutlak basınç olarak giriniz. Hesaplamada; SI birim sisteminde atmosfer basıncı 1.013 bar, dış hava sıcaklığı 15 °C ve USCS birim sisteminde atmosfer basıncı 14.696 psi, 60 °F olarak kabul edilmiştir.
mutlak basınç = üst basınç + atmosfer basıncı
üst basınç, manometreden okunan basınçtır.

Aşağıdaki formu doldurunuz.
Birim Sistemi :
Gaz Cinsi :
Formül :
Boru Cinsi :
Anma Çap :
Debi (\(\small Q\)) :
Ort. Gaz Sıcaklığı : °C
Hat Uzunluğu (\(\small L\)) :
Giriş Basıncı (\(\small P_1\)) :


Colebrook & Darcy Denklemi

Bazen basitçe Colebrook denklemi olarak adlandırılan Colebrook-White denklemi, sürtünme faktörü ile Reynolds sayısı, boru pürüzlülüğü ve borunun iç çapı arasındaki bir ilişkidir. Colebrook denkleminin aşağıdaki formu, türbülanslı gaz boru hatlarındaki sürtünme faktörünü hesaplamak için kullanılır.(Re>2300)
\(\displaystyle\frac{1}{\sqrt{f}}=-2 \log_{10}\left (\displaystyle\frac{e}{3.7D}+\displaystyle\frac{2.51}{Re\sqrt{f}} \right ) \)

f = sürtünme faktörü, boyutsuz
D = boru iç çapı, mm,in
e = pürüzlülük, in, mm
Re = Reynolds saysı, boyutsuz
Pürüzsüz Boru
Pürüzsüz boru olması durumunda yukarıdaki formül, aşağıdaki gibi olur.
\(\displaystyle\frac{1}{\sqrt{f}}=-2 \log_{10}\left (\displaystyle\frac{2.51}{Re\sqrt{f}} \right ) \)
Darcy Denklemi
Hattaki basınç kaybı Pa olarak
\( P_1-P_2=f\displaystyle\frac{L}{D}\displaystyle\frac{\rho v^2}{2} \)
Reynold Sayısı
Bir borudaki akışkanların, akışında önemli bir parametre, boyutsuz Reynolds sayısı terimidir. Reynolds sayısı, laminer, türbülanslı veya kritik akış gibi bir borudaki akış tipini karakterize etmek için kullanılır.
\(\ Re = \displaystyle\frac{vD\rho}{\mu} \)
\(v\) = borudaki ortalama gaz hızı, m/s, ft/s
\(\small D\) = boru iç çapı, mm, in
\(\rho\) = yoğunluk, kg/m³, lb/ft³
\(\mu\) = dinamik viskozite, kg/m-s, lb/ft-s

Gaz boru hattı hidroliğinde, Reynolds sayısı için daha uygun bir denklem aşağıdaki gibidir:

USCS Birim Sisteminde;
\(\ Re = 0.0004778 \left (\displaystyle\frac{P_b}{T_b}\right )\left (\displaystyle\frac{GQ}{\mu D}\right ) \)
\(P_b\) = dış ortam basıncı, psia
\(T_b\) = dış ortam sıcaklığı, R (460+°F)
\(G\) = gazın özgül ağırlığı (hava=1)
\(Q\) = gaz debisi, standard ft³/gün (SCFD)
\(\small D\) = boru iç çapı, in
\(\mu\) = dinamik viskozite, lb/ft-s

SI Birim Sisteminde;
\(\ Re = 0.5134 \left (\displaystyle\frac{P_b}{T_b}\right )\left (\displaystyle\frac{GQ}{\mu D}\right ) \)
\(P_b\) = dış ortam basıncı, kPa
\(T_b\) = dış ortam sıcaklığı, K (273+°C)
\(G\) = gazın özgül ağırlığı (hava=1)
\(Q\) = gaz debisi, standard m³/gün (standard koşullarda)
\(\small D\) = boru iç çapı, mm
\(\mu\) = dinamik viskozite, Poise

Modified Colebrook & Genel Gaz Akış Denklemi

Modified Colebrook-White denklemi, hem sıvı akışında hem de gaz akışında uzun yıllardır kullanılmaktadır.
\(\displaystyle\frac{1}{\sqrt{f}}=-2 \log_{10}\left (\displaystyle\frac{e}{3.7D}+\displaystyle\frac{2.825}{Re\sqrt{f}} \right ) \)

f = sürtünme faktörü, boyutsuz
D = boru iç çapı, mm,in
e = pürüzlülük, in, mm
Re = Reynolds saysı, boyutsuz

Genel Akış Denklemi

USCS birim bistemi
\(Q=77.54\displaystyle\left ( \displaystyle\frac{T_{b}}{P_{b}} \right )\left [ \displaystyle\frac{P_{1}^{2}-P_{2}^{2}}{GT_fLZf} \right ]^{0.5}D^{2.5} \)
SI birim sistemi
\(Q=1.1494x10^{-3}\displaystyle\left ( \displaystyle\frac{T_{b}}{P_{b}} \right )\left [ \displaystyle\frac{P_{1}^{2}-P_{2}^{2}}{GT_fLZf} \right ]^{0.5}D^{2.5} \)
\(\small Q\) : gaz debisi, standard, ft3/gün, m3/gün
\(\small L\) : boru uzunluğu, mi, km
\(\small D\) : iç çap, in, mm
\(\small P_1\) : giriş basıncı, psia, kPa (mutlak basınç)
\(\small P_2\) : çıkış basıncı, psia, kPa (mutlak basınç)
\(\small P_b\) : ortam basıncı, psia, kPa (genellikle 14.7 psia, 101.3 kPa)
\(\small T_b\) : ortam sıcaklığı, R, K (genellikle 60+460=540 R, 273.16+15= 288.16 K)
\(\small T_f\) : ortalama gaz sıcaklığı, R, K
\(\small G\) : gaz özgül ağırlığı(hava = 1.0) \(\small G= \rho_{gaz}/\rho_{hava}\)
\(\small Z\) : gaz sıkıştırma faktörü
\(\small f\) : sürtünme faktörü, boyutsuz
Borunun Yükselmesi/Alçalması Durumu
USCS birim bistemi
\(Q=77.54\displaystyle\left ( \displaystyle\frac{T_{b}}{P_{b}} \right )\left [ \displaystyle\frac{P_{1}^{2}-e^sP_{2}^{2}}{GT_fL_eZf} \right ]^{0.5}D^{2.5} \)
USCS birim bistemi
\(Q=1.1494x10^{-3}\displaystyle\left ( \displaystyle\frac{T_{b}}{P_{b}} \right )\left [ \displaystyle\frac{P_{1}^{2}-e^sP_{2}^{2}}{GT_fL_eZf} \right ]^{0.5}D^{2.5} \)
\(\small L_e\) : eş değer boru uzunluğu, mi, km
\(\small L_e\) ile \(\small e^s\) ilişkisi
\(L_e=\displaystyle\frac{L \left( e^s-1 \right )}{s} \)
s Değeri
USCS birim bistemi
\(s=0.0375 G\displaystyle\frac{H_2-H_1}{T_fZ} \)
SI birim bistemi
\(s=0.0684 G\displaystyle\frac{H_2-H_1}{T_fZ} \)
\(\small H_1\),\(\small H_2\) : borunun kodu, m, ft

 

beyaz_sayfa_en_alt_oval

Dökümanlar    Ürün ve Hizmetler    Hesaplamalar    Birim Çevir    Referanslar    İletişim

Boru Hesapları    Baca Hesapları    Havalandırma Kanalı    Soğutma, Klima    Denklem Çözümleri    Matematik Formülleri

Yer Kaloriferi Hesabı (Muhsoft)

Kenan KILIÇASLAN 2012© Tüm Hakları Saklıdır.       Designed by Nuit                                                  English    Italiano