Kenan k?l??aslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
lisp

Giriş

Autocad'de VLISP yazıldığında Visual Lisp editörü açılır. Visual Lisp Consele de yazılacak lisp fonksiyonları autocad'de çalışır.

Tüm lisp komutları parantezle başlar ve parantezle biter.

  (lisp_komutu )
  (lisp_komutu parametre1 parametre2 …)
  (alert “Merhaba Dünya”)
  (+ 2 3)

Açılan parantezden sonraki deyim bir lisp fonksiyonudur. Yukarıda da görüldüğü gibi “+” sembolü de bir lisp fonksiyonudur. Lispte işlemler c=a+b şeklinde yazılmaz. (+ a b) şeklindedir. “=” şeklinde bir atama yapılmaz. Atama fonksiyonu setq ‘dur. c=a+b işlemi lispte (setq c (+ a b)) şeklinde yazılır. İşlem öncelik sırasına göre önce en içteki parantez içindeki işlem yapılır.

(setq c (+ a b)) deyimini açıklayalım. Burada setq atama deyimidir. setq'dan sonra bir boşluk c ve bir boşluk parantez içinde başka bir lisp deyimi vardır. Parantez içindeki işlemin sonucunu c değerine atar.

c=(a+b*3)*2 işlemini lisp'de yazalım.

İşlem önceliğine göre, ilk önce b*3 işlemi olur. Bunu lispte yazalım. (* b 3) şimdi bu değere a yı ekleyelim.
(+ (* b 3) a)
, daha sonra bu değeri 2 ile çarpalım. (* (+ (* b 3) a) 2) ve sonuç olarak bulduğumuz değeri c ‘ye atayalım. (setq c (* (+ (* b 3) a) 2) )

Bir parantezi unutmak, uygun yere koymamak veya fazla koymak hatalı sonuç veya hata mesajı verir.
beyaz_sayfa_en_alt_oval

Dökümanlar    Ürün ve Hizmetler    Hesaplamalar    Birim Çevir    Referanslar    İletişim

Boru Hesapları    Baca Hesapları    Havalandırma Kanalı    Soğutma, Klima    Denklem Çözümleri    Matematik Formülleri

Yer Kaloriferi Hesabı (Muhsoft)

Kenan KILIÇASLAN 2012© Tüm Hakları Saklıdır.       Designed by Nuit                                                  English