Kenan k?l??aslan

 • Baca Hesabı
 • Sürtünme Kaybı
 • Diferansiyel Denklem
 • Denklem Çözümü
lisp

Nokta Hesaplama (Polar Fonksiyonu)

Polar fonksiyonu, bilinen bir noktadan, bilinen açı üzerinde istenilen mesafedeki noktanın koordinatlarını bize verir.

(setq nokta2 (polar nokta1 aci mesafe)

Yukarıdaki ifadede nokta1: merkez nokta, aci: nokta2'nin nokta1'e göre bulunduğu açıdır. (birimi radyan) mesafe : nokta1 ile nokta2 arasındaki mesafedir.

(setq pt1 (polar nokta1 3.14 5))
   (defun DereceRadyan (d) ;derece yi radyana dönüştürme
     (* PI (/ d 180.0))
   ); defun
   ;==================

   (defun C:Dikdortgen1 (/ N Pt1 Pt2 Pt3 UZUNLUK YUKEKLIK)	;yerel değişkenler

      (setq N (getpoint "\nGiriş noktası : "))

      (setq UZUNLUK (getreal "\nUzunluk: ")	;kutunun uzunluğu
         YUKEKLIK (getreal "\nYükseklik: ")	

      );setq
   ;=========================================
      (setq Pt1 (polar N (DereceRadyan 0.0) UZUNLUK)	;ilk köşe hesap
  
         Pt2 (polar Pt1 (DereceRadyan 90.0) YUKEKLIK)	;ikinci köşe hesap

         Pt3 (polar Pt2 (DereceRadyan 180.0) UZUNLUK) ;üçüncü köşe hesap

      );setq
   ;=========================================
     (command "PLINE" N "W" "" "" Pt1 Pt2 Pt3 "C")

     (princ)						
   );defun	 
 
beyaz_sayfa_en_alt_oval

Dökümanlar    Ürün ve Hizmetler    Hesaplamalar    Birim Çevir    Referanslar    İletişim

Boru Hesapları    Baca Hesapları    Havalandırma Kanalı    Soğutma, Klima    Denklem Çözümleri    Matematik Formülleri

Yer Kaloriferi Hesabı (Muhsoft)

Kenan KILIÇASLAN 2012© Tüm Hakları Saklıdır.       Designed by Nuit                                                  English