Kenan k?l??aslan

 • Baca Hesabı
 • Sürtünme Kaybı
 • Diferansiyel Denklem
 • Denklem Çözümü
lisp

Döngüler

AutoLisp'te döngünün 2 çeşiti vardır. Bunlar (repeat) ve (while) diye isimlendirilir.

 

(repeat)

(Repeat) basit bir döngü yapısıdır. İstenilen kez dögü çalışır. Burada temel bir örnek vardır.

(defun c:loop ( ) 
 
  (setq pt (getpoint ("\nDönme Merkezi"))) 
  (setq n (getint "\nKademe Sayısı : "))
  (repeat n
       (command "Rotate" "L" "" pt "20")
  )
	(princ)
)

(while)

(while) bir koşula bağlı olarak döngü devam eder. Koşul nill değer olınca döngüden çıkar. Örnek 1:

(defun c:loop1 ()
	(while
		(setq pt (getpoint "\nBir nokta seç : "))
		(command "point" pt)
	)
 (princ)
)
 
Örnek 2:
(defun c:loop2 () 
	(setq ptlist nil)
	(while
		(setq pt (getpoint "\nBir nokta işaretle veya ENTER tuşuna bas: "))
		(setq ptlist (append ptlist (list pt)))
	)
 (princ)
) 
Örnek 3:
(defun c:loop3 ()
	(setq count 0)
	(while (< count 10)
		(princ count)
		(setq count (1+ count))
	)
 (princ)
) 
beyaz_sayfa_en_alt_oval

Dökümanlar    Ürün ve Hizmetler    Hesaplamalar    Birim Çevir    Referanslar    İletişim

Boru Hesapları    Baca Hesapları    Havalandırma Kanalı    Soğutma, Klima    Denklem Çözümleri    Matematik Formülleri

Yer Kaloriferi Hesabı (Muhsoft)

Kenan KILIÇASLAN 2012© Tüm Hakları Saklıdır.       Designed by Nuit                                                  English